Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) (เข้าชม : 464) 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง (เข้าชม : 284) 
  จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 323) 
 เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) (เข้าชม : 244) 
 เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด (เข้าชม : 234) 
 เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ครบรอบ 5 ปี (เข้าชม : 314) 
 ตรวจประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ชุมชนเทศบาลตำบลโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  (เข้าชม : 282) 
 ตรวจประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บ้านโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 338) 
 ตรวจประเมินโครงการยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์ฯ ของบ้านหนองแวงภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (เข้าชม : 288) 
 โครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)  (เข้าชม : 425) 
 จัดกิจกรรมEngilsh and Chinese fit and firm (เข้าชม : 308) 
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้าชม : 164) 
 ขอเชิญร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี (เข้าชม : 364) 
 ประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทางภาษาจีน กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เข้าชม : 167) 
 จัดแสดงผ้าและข้อมูลผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกาฬสินธุ์​  (เข้าชม : 215) 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร WiL หรือ Co-op  (เข้าชม : 197) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและนำสนอโครงการ) (เข้าชม : 163) 
 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 (เข้าชม : 160) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (เข้าชม : 167) 
 จัดโครงการวันรพี และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ครั้งที่ 5 (เข้าชม : 165) 
มีข้อมูลทั้งหมด  112  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์