Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

   ♦ ปฏิทินปีการศึกษา 2563

               ภาคปกติ

                   - ภาคพิเศษ

                   - ปฏิทินการศึกษาการจัดการบริหารธุรกิจค้าปลีก

 

♦ ปฏิทินปีการศึกษา 2562

                        - ภาคปกติ

                   - ภาคพิเศษ

                   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                   - ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

 

♦ ปฏิทินปีการศึกษา 2561

               - ภาคปกติ

                  -  ภาคพิเศษ

                  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                  - ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

 

      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์