ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ        เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล       ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562       รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563       เข้ารับมอบเกียรติบัตร Cerifcate of attendence ให้กับอาจารย์ผู้สอน BTEC ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ BTEC รุ่นที่ 1       ปฏิทินการออกฝึกประสบการ์วิชาชีพ 62       จัดโครงการอบรมบทบาทนักพัฒนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ

  ลงทะเบียนสมาชิกกระดานสนทนา
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ [Login]
     ชื่อผู้ใช้งาน : !
     รหัสผ่าน : !
     ยืนยันรหัสผ่าน : !
ข้อมูลส่วนตัว [Profile]
     ชื่อ - นามสกุล : !
     E-mail : !
     รูปภาพ :
     รหัสยืนยัน :

  โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
    1)   กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือทำให้เกิดความเสียหาย
    2)   หากมีความคิดเห็นใดไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบความคิดเห็นนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    3)   เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทุกความเห็นจะได้รับการตรวจสอบ
    4)   ความคิดเห็นที่นำเสนอ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องกับ _HEAD

_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER