Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ2562
  หมวด  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ   วันที่ประกาศ  03-09-2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ2562_0001.pdf  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ประกาศ/คำสั่งประจำคณะ
  คำสั่งงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  คำสั่งงานเกษียณ 2563 
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  ปฏิทินการออกฝึกประสบการ์วิชาชีพ 62 
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสรายวิชา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์