Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างสื่อสุดปังด้วยมือถือเครื่องเดียว“
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  01-02-2562
ขอเชิญ ครู นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "การสร้างสื่อสุดปังด้วยมือถือเครื่องเดียว" . วิทยากรโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิทัล จากคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ . เนื่อหาสุดโดนและทันสมัยสุดๆ เช่น การสร้างวีดีโอประชาสัมพันธ์ โฆษณา ข่าว สารคดี และสื่ออื่นๆ แบบมืออาชีพ การอัพวีดีโอและโปรโมทวีดีโอในสื่อออนไลน์ให้ปัง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามสายงานต่างๆ ทั้งหมดนี้ทำได้ในมือถือเพียงเครื่องเดียว . อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องประชุมสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง . รีบสมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 093-3204277 อ.อารยา ลาน้ำเที่ยง /เพจเฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์ตามที่ระบุในโปสเตอร์ #สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น 
  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์