Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ ฮอลลี่วูด (Hollywood)“
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  02-02-2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ ฮอลลี่วูด (Hollywood)" . วิทยากรโดย คุณ "ณิชา คำเขียว" Compositor ทีมงานระดับโลกในการสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ Hollywood กว่า 35 เรื่อง เช่น อวตาร สไปเดอร์แมน อเวนเจอร์ แฮรรี่พอตเตอร์ เป็นต้น . โอกาสดีๆแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้ว ท่านจะได้พบกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริง เช่น การสร้างเอฟเฟคภาพยตร์ Hollywood เทคนิคการทำเอฟเฟคภาพยนตร์ เส้นทางสู่นักสร้างวิชวลเอฟเฟคมืออาชีพ และ สาธิตการทำเอฟเฟคภาพยนตร์เบื้องต้น . อบรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องอัญชัน อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน . รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 086-7935662 อ.ธีรนันท์ ขันตี /เพจเฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์ตามที่ระบุในโปสเตอร์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น 
  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์