Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอแจ้งรายละเอียดวัดตัวตัดชุดครุย ภาคเรียนที่ 2/2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-02-2562

ขอแจ้งรายละเอียดวัดตัวตัดชุดครุย นักศึกษาชั้นปีที่4และ5 ดังนี้ วัดตัวตัดชุดครุย-ชุดขาว
๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ณ
อาคารวิทยบริการ ชั้น ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๒. วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ณ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. .
๓. วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่นามน หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
โดยมีค่าใช้จ่ายในการมัดจำตัดชุดครุย-ชุดขาว นักศึกษาชาย มัดจำจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
นักศึกษาหญิง มัดจำ จำนวน ๕๐๐ บาท ครับ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564 
  ขอเชิญร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย (วันรพี) ครั้งที่ 5 
  คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์