Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  10-09-2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น
1.นายเกียรติศักดิ์ ศรเสนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.นายวัฒนา ศิริกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3.นายไชยวัฒน์ ศรีนอม สาขาวิชารัฐศาสตร์
4.นายธนวัฒน์ชัย เชิดชู สาขาวิชารัฐศาสตร์
5.นายสุริยา โคตรสขึง สาขาวิชารัฐศาสตร์
6.นายวชิรวิทย์ เหล่าลุมพุก สาขาวิชานิติศาสตร์
7.นางสาวมนัสชนก บุ่งเสน่ห์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนธุรกิจ)
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  7  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย (วันรพี) ครั้งที่ 5 
  คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์