Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  10-09-2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น
1.นายเกียรติศักดิ์ ศรเสนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.นายวัฒนา ศิริกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3.นายไชยวัฒน์ ศรีนอม สาขาวิชารัฐศาสตร์
4.นายธนวัฒน์ชัย เชิดชู สาขาวิชารัฐศาสตร์
5.นายสุริยา โคตรสขึง สาขาวิชารัฐศาสตร์
6.นายวชิรวิทย์ เหล่าลุมพุก สาขาวิชานิติศาสตร์
7.นางสาวมนัสชนก บุ่งเสน่ห์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนธุรกิจ)
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  7  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง 
  คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านอุทิศตนและเสียสละ 
  4 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์