Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  30-10-2562

"เลือกสาขาที่ใช่ เป็นในสิ่งที่ชอบ เพื่อประกอบอาชีพในฝัน"
//มาสมัครเรียนกันค่ะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

#TCAS63 รอบที่ 1 


#สาขานิเทศศาสตร์ #สาขารัฐศาสตร์ #สาขารัฐประศาสนศาสตร์ #สาขานิติศาสตร์ #สาขาภาษาอังกฤษ #สาขาภาษาจีน #สาขาการท่องเที่ยว #สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการ

//รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.ksu.ac.th/63/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์  
  ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น 
  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ 
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์
     

     ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
     

     ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์
     

     โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
     

     โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์