Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  26-06-2563
คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ คณาจารย์และรุ่นพี่❤️เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศออนไลน์ และเข้าร่วมโครงการฯในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ที่อาคารฟ้าแดดสงยาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) นักศึกษาพื้นที่ในเมืองมีรถรับส่ง❤️ ในโครงการมีกิจกรรม เตรียมความพร้อมการเรียนยุคCovid การปรับตัวในยุคPost Covid การลงทะเบียนเรียน การติดต่อประสานงานวิชาการและทุนการศึกษาตลอดการเรียน ตลอดจนกิจกรรม Big Cleaning Day ของคณะศิลปศาสตร์ด้วย สโมสรนักศึกษาจึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะ❤️


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์  
  ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย 
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
  นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น 
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

      สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์