Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  26-06-2563
คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ คณาจารย์และรุ่นพี่❤️เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศออนไลน์ และเข้าร่วมโครงการฯในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ที่อาคารฟ้าแดดสงยาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) นักศึกษาพื้นที่ในเมืองมีรถรับส่ง❤️ ในโครงการมีกิจกรรม เตรียมความพร้อมการเรียนยุคCovid การปรับตัวในยุคPost Covid การลงทะเบียนเรียน การติดต่อประสานงานวิชาการและทุนการศึกษาตลอดการเรียน ตลอดจนกิจกรรม Big Cleaning Day ของคณะศิลปศาสตร์ด้วย สโมสรนักศึกษาจึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะ❤️


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564 
  ขอเชิญร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย (วันรพี) ครั้งที่ 5 
  ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์  
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์