Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  แจ้งกำหนดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  23-08-2564

แจ้งกำหนดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๕ ในสังกัดของท่าน เพื่อเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์/Eleanrning ดังนี้ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔, ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ ตามห้วงที่กำหนด ได้ที่ https://mstc23.kku.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ 
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา อินทนิล อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยา ป้องศิริ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์