Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2564
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
</td>
  </tr>
  
    </table></td>
  </tr>
</table>


<br /><br />
<table width=
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ 
  แจ้งกำหนดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา อินทนิล อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยา ป้องศิริ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์