Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2564
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดี คณาจารย์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา ศิริชาติ สาขากฏหมายเอกชน (6701) อนุสาขากฏหมายแพ่ง (670101) สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
 


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ 
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
  แจ้งกำหนดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา อินทนิล อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยา ป้องศิริ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์