Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ หมดเขตรับข้อเสนอวันที่ 14 มี.ค.62
  หมวด  ข่าวงานวิจัย   วันที่ประกาศ  20-01-2562

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” และ ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่ (Natural Products for Drug Discovery)" ดูรายละเอียดได้ที่

https://www.trf.or.th/…/13152-trf-cas-nsfc-call-for-papers-…
https://www.trf.or.th/…/13146-trf-nsfc-call-for-papers-natu…

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 และหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 ทางอีเมล์ saengpetch@trf.or.th ค่ะ

 

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2562  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวงานวิจัย
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์
     

     ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
     

     ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์
     

     โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
     

     โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์