Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรผลิตหนังสั้น
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  27-05-2562

24-25 พ.ค. 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรผลิตหนังสั้นนำโดย อาจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง เเละวิทยากรผู้ช่วยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

โดยมี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ และนางธนวรรณ มันธยมนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนจากกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

#สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  16  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ครบรอบ 5 ปี 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์