Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม English and Chinese fit and firm #กิจกรรมดีดีที่ทำให้ทุกคนได้คุยได้สื่อสารกับเจ้าของภาษา
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  01-07-2562

กรี๊สสสสสสสส ข่าวดีข่าวล่ามาใหม่!!!
#ใครอยากเก่งภาษาจีนภาษาอังกฤษ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม English and Chinese fit and firm #กิจกรรมดีดีที่ทำให้ทุกคนได้คุยได้สื่อสารกับเจ้าของภาษา สัปดาห์แรก!!!! เริ่มต้นด้วย ชั่วโมง #ภาษาจีน ทุกวันพุธ เวลา 16.00-17.00 น. ลานกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ อาคารฟ้าแดดสงยาง
#รับนักศึกษาทุกคณะ ที่สนใจภาษาต่างประเทศค่ะ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ครบรอบ 5 ปี 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์