Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม Film on tour
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  19-09-2562

       เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยฝ่ายเครือข่ายเเละชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เเละศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองเเพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ได้จัดกิจกรรม Film on tour ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการจัดฉายภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง 3 รส จากโครงการสื่อศิลป์เเละผลงานจากผู้ผลิตในพื้นที่ เเละได้ต้อนรับผู้ชมจากหลากหลายพื้นที่ อาทิ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม น้องๆจากโรงเรียนมัธยมเครือข่าย น้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นต้น

รอบหน้าเราจะไป on tour ที่ไหน ฝากติดตามด้วยนะคะ
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  42  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ  
  เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล 
  ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562 
  เข้ารับมอบเกียรติบัตร Cerifcate of attendence ให้กับอาจารย์ผู้สอน BTEC ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ BTEC รุ่นที่ 1 
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

     โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล
     

     ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์