Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม Film on tour
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  19-09-2562

       เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยฝ่ายเครือข่ายเเละชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เเละศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองเเพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ได้จัดกิจกรรม Film on tour ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการจัดฉายภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง 3 รส จากโครงการสื่อศิลป์เเละผลงานจากผู้ผลิตในพื้นที่ เเละได้ต้อนรับผู้ชมจากหลากหลายพื้นที่ อาทิ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม น้องๆจากโรงเรียนมัธยมเครือข่าย น้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นต้น

รอบหน้าเราจะไป on tour ที่ไหน ฝากติดตามด้วยนะคะ
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  42  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
   สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

      สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
     

     คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์