Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  จัดกิจกรรม English and Chinese fit and firm
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  03-10-2562

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English and Chinese fit and firm ที่ลานกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ โดยแต่ละสัปดาห์จะเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ภาษา ผ่านวัฒนธรรมต่างประเทศ สัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก อ.ธิติพล วิมุกตานนท์ ในหัวข้อ"ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ" ได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆแฝงความรู้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ #สนใจกิจกรรมดีดี จัดทุกวันพุธ เวลา 16.00 น.-17.00 น.ณ ลานกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์




มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  10  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  
  โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0 
  Run for FLA เดิน วิ่ง เพื่อทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ  
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์
     

     ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
     

     ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์
     

     โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
     

     โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
     



 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์