Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  จัดกิจกรรม English and Chinese fit and firm
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  03-10-2562

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English and Chinese fit and firm ที่ลานกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ โดยแต่ละสัปดาห์จะเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ภาษา ผ่านวัฒนธรรมต่างประเทศ สัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก อ.ธิติพล วิมุกตานนท์ ในหัวข้อ"ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ" ได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆแฝงความรู้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ #สนใจกิจกรรมดีดี จัดทุกวันพุธ เวลา 16.00 น.-17.00 น.ณ ลานกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  10  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  โครงการอบรมเสริมสร้างเยาวชนชุมชนเมืองรู้เท่าทันข่าวสารในยุคดิจิทัล 
  ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงปี 2562 
  เข้ารับมอบเกียรติบัตร Cerifcate of attendence ให้กับอาจารย์ผู้สอน BTEC ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์ BTEC รุ่นที่ 1 
  จัดโครงการอบรมบทบาทนักพัฒนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์