Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  จัดแสดงผ้าและข้อมูลผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกาฬสินธุ์​
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  20-08-2563
สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอนิทรรศการผ้าผู้ไทย​
.
ในระหว่างวัน​ที่​ 13-15​ สิงหาคม​ 2563​ สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น​ คณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​ ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ​ ณ​ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์​ สถาบันพัฒนศิลป์​
.
นิทรรศการครั้งนี้มีการจัดแสดงผ้าและข้อมูลผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกาฬสินธุ์​ ซึ่งออกแบบนิทรรศการและนำชมนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขา
นวัตกรรมฯ​ อันจะช่วยฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอ​ผลงานสู่สาธารณชนมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  7  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564
     การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564

     งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ)
     

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
     

      จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin)
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์