Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตรวจประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บ้านโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  02-09-2563

คณะศิลปศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการยุวชนอาสา โดยได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บ้านโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  3  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 
  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ครบรอบ 5 ปี 
  เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์