Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตรวจประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ชุมชนเทศบาลตำบลโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  02-09-2563

คณะศิลปศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการยุวชนอาสา โดยได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ชุมชนเทศบาลตำบลโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  เอกสาร กยศ. สำหรับรายเก่า/รายใหม่ ประจำปี 2564 
  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง 
   จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์