Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการวันรพี
  หมวด  Fla Channel   วันที่ประกาศ  09-08-2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการวันรพี และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๖

ผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในบริบทของกฎหมาย ที่มีความเชื่อมโยงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจะควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย และแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในเบื้องต้นของประชาชน และที่สำคัญ “วันรพี” คือวันที่ประชาชนทุกคนน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดากฎหมายไทย

นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีการแสดงละครการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งจะเป็นความรู้สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ ประชาชน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  Fla Channel
  วิเคราะห์ 5 นั่ง ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์การเลือกตั้งปี 2554 พรรคเพื่อไทยกวาด ส.ส.ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้ง 24 มีนาคมได้ปรับลดเหลือ 5 เก้าอี้ ว่ากันว่้า อาจเป็นการแข่งขันที่ดุเดือนที่สุดครั้งนี้ /มุมมองนักวิชาการต่อการเลือกตั้งครั้ง 
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ การส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ 
  [KSU] วิดีทัศน์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2562 
  C Site report สำรวจความพร้อม จับตาการเลือกตั้งและความหวังของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจาก ม.กาฬสินธุ์ 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์
     

     ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
     

     ผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์
     

     โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการปฐมพยาบาลและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
     

     โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค Thailand 4.0
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์