Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  คู่มือเทคนิคการ-ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐาน-TCI-และ-Scopus_FLAเผยแพร่.pdf
  หมวด  แบบประเมินสำหรับอาจารย์/บุคลากร   วันที่ประกาศ  29-07-2564

คู่มือเทคนิคการ-ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐาน-TCI-และ-Scopus_FLAเผยแพร่.pdf  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แบบประเมินสำหรับอาจารย์/บุคลากร
  คู่มือเทคนิคการสอนบรรยายแบบมืออาชีพ_FLAเผยแพร่ 
  แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์