Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ติดต่อเรา


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 

โทรศัพท์ 043-602057 โทรสาร 043-602057

 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์