Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


       
    อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงคราม    
    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
             
   
อาจารย์ศุภชัย ศรีหาตา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี   อาจารย์นิติกร ไชยสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         
   
Mr.Allen Mark St Arnaud   Mr.Liu Xinping   Mr.Yonayard Yadecha Gurmu
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์