Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ (อ่าน 55) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ (อ่าน 59) 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 65) 
แจ้งกำหนดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 62) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา อินทนิล อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ (อ่าน 162) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยา ป้องศิริ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ (อ่าน 115) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (อ่าน 131) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ (อ่าน 94) 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID -19 (อ่าน 85) 
การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2564 (อ่าน 97) 
ขอเชิญร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี (อ่าน 619) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย (วันรพี) ครั้งที่ 5 (อ่าน 446) 
คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส63’ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (อ่าน 553) 
ข่าวดีมาแล้ว สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 714) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์  (อ่าน 496) 
ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย (อ่าน 779) 
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 774) 
นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น (อ่าน 993) 
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นในหน้าที่การงานประจำ (อ่าน 1,123) 
คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง (อ่าน 1,056) 
มีข้อมูลทั้งหมด  44  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์