Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอแจ้งรายละเอียดวัดตัวตัดชุดครุย ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 691) 
คัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 (อ่าน 482) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมโครงการกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชน  (อ่าน 291) 
ขอเชิญร่วมโครงการบุญข้าวจี่ ปั้น ปิ้งปันรักวาเลนไทน์คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 465) 
ขอเชิญ ร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 172) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างวิชวลเอฟเฟคภาพยนตร์ ฮอลลี่วูด (Hollywood)“  (อ่าน 318) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างสื่อสุดปังด้วยมือถือเครื่องเดียว“ (อ่าน 199) 
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ Community volunteer service Camp  (อ่าน 187) 
ขอเชิญร่วม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน โดย สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (อ่าน 167) 
ขอเชิญร่วมงานและร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 139) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน (อ่าน 290) 
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมยินดีกับ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 330) 
#สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วม Workshop เตรียมความพร้อมผลิตรายการสารคดี (อ่าน 288) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาประชาธิปไตยชุมชน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาบัวนครพนม  (อ่าน 240) 
ประกาศเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 330) 
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน“ (อ่าน 137) 
มีข้อมูลทั้งหมด  36  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์