Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอบกลางภาค 2/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 21) 
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 69) 
ตารางสอบกลางภาค 1/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 74) 
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 282) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 245) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่าน 543) 
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 132) 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประกาศรับสมัครประกวดธุงกาฬสินธุ์ระดับมัธยมตอนปลาย
     

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
     ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ

     เข้ารับโล่รางวัลนำเสนอดีเด่น ประเภทบรรยาย โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์