Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอบกลางภาค 1/2564 ภาคปกติและภาคพิเศษ (อ่าน 33) 
ตารางสอบปลายภาค 2/2563 ภาคปกติ (อ่าน 83) 
ตารางสอบปลายภาค 1/2563  (อ่าน 157) 
ตารางสอบกลางภาค 2/2563 ภาคปกติ (อ่าน 121) 
ตารางสอบกลางภาค 1/2563 (ภาคปกติ) (อ่าน 211) 
ตารางสอบปลายภาค 2/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 267) 
ตารางสอบกลางภาค 2/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 274) 
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 300) 
ตารางสอบกลางภาค 1/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 313) 
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 725) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 614) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่าน 1,144) 
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 340) 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์