Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอบปลายภาค 2/2563 ภาคปกติ (อ่าน 17) 
ตารางสอบปลายภาค 1/2563  (อ่าน 88) 
ตารางสอบกลางภาค 2/2563 ภาคปกติ (อ่าน 52) 
ตารางสอบกลางภาค 1/2563 (ภาคปกติ) (อ่าน 127) 
ตารางสอบปลายภาค 2/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 200) 
ตารางสอบกลางภาค 2/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 208) 
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 243) 
ตารางสอบกลางภาค 1/2562 (ภาคปกติ) (อ่าน 259) 
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 601) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 518) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่าน 981) 
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคพิเศษ) (อ่าน 290) 
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์