Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
เอกสาร กยศ. สำหรับรายเก่า/รายใหม่ ประจำปี 2564 (อ่าน 215) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ผศ.วราพร พูลเกษ) (อ่าน 769) 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน โรงเรียนโคกศรีเมือง (อ่าน 565) 
จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 586) 
เข้าร่วมออกบูธงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์ (Agritech and Innovation Center of Kalasin: AIC Kalasin) (อ่าน 483) 
เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด (อ่าน 469) 
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ครบรอบ 5 ปี (อ่าน 582) 
ตรวจประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ชุมชนเทศบาลตำบลโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 538) 
ตรวจประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บ้านโคกสี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 572) 
ตรวจประเมินโครงการยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์ฯ ของบ้านหนองแวงภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 552) 
โครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)  (อ่าน 764) 
จัดกิจกรรมEngilsh and Chinese fit and firm (อ่าน 541) 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 293) 
ประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทางภาษาจีน กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 303) 
จัดแสดงผ้าและข้อมูลผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกาฬสินธุ์​  (อ่าน 440) 
โครงการพัฒนาหลักสูตร WiL หรือ Co-op  (อ่าน 366) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและนำสนอโครงการ) (อ่าน 293) 
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 (อ่าน 286) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (อ่าน 327) 
จัดโครงการวันรพี และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ครั้งที่ 5 (อ่าน 341) 
มีข้อมูลทั้งหมด  109  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์