Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสานต่อโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปผ้าและสิ่งทอพื้นบ้าน (อ่าน 278) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ บริการวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ทางกฎหมาย และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน  (อ่าน 521) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมประกวดภูมิปัญญาทางด้านอาหาร การทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง (อ่าน 370) 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมแสดงในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 (อ่าน 586) 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 341) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน (อ่าน 664) 
ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ 30 มกราคม 2562 (อ่าน 511) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน  (อ่าน 379) 
มีข้อมูลทั้งหมด  108  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/6

1 2 3 4 5 6


 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์