คณะผู้บริหาร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล

                 รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn