คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ University of Economics, Hue University ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที 6-12 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2566 โดยจะทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ด่วนจำนวนจำกัด สมัครกันเลย

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ University of Economics, Hue University ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที 6-12 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2566 โดยจะทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ด่วนจำนวนจำกัด สมัครกันเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน KSU CWIE Show & Share ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ชื่อเรื่อง การส่งเสริมท่องเที่ยวสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย นางสาวจุฑาลักษณ์ การคิด และนายนริศราพร มังครุดร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม บทความวิจัยอีกชิ้นที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Education and Learning (EduLearn)ฐานERIC ที่ก.พ.อ.รับรอง