ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงาน แอพลิเคชัน Travel Kudwa ในการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีม

ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ส่งผลงาน แอพลิเคชัน Travel Kudwa ในการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีม เข้ารอบในระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศระดับประเทศ และ showcase ผลงานที่พัฒนาต้นแบบมาตลอดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในงาน U2T National Hackathon & Expo และเสวนาหัวข้อ จาก U2T สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจชุมชน และ พัฒนาอย่างยั่งยืน : ฟื้นคืนจุดกระจายสินค้าให้ชุมชน มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้ง 40 ที่เข้ารอบสุดท้ายกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย. 2564 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ University of Economics, Hue University ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที 6-12 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2566 โดยจะทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ด่วนจำนวนจำกัด สมัครกันเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน KSU CWIE Show & Share ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ชื่อเรื่อง การส่งเสริมท่องเที่ยวสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย นางสาวจุฑาลักษณ์ การคิด และนายนริศราพร มังครุดร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม บทความวิจัยอีกชิ้นที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Education and Learning (EduLearn)ฐานERIC ที่ก.พ.อ.รับรอง