ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงาน แอพลิเคชัน Travel Kudwa ในการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีม

ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ส่งผลงาน แอพลิเคชัน Travel Kudwa ในการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีม เข้ารอบในระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศระดับประเทศ และ showcase ผลงานที่พัฒนาต้นแบบมาตลอดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในงาน U2T National Hackathon & Expo และเสวนาหัวข้อ จาก U2T สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจชุมชน และ พัฒนาอย่างยั่งยืน : ฟื้นคืนจุดกระจายสินค้าให้ชุมชน มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้ง 40 ที่เข้ารอบสุดท้ายกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย. 2564 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม บทความวิจัยอีกชิ้นที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Education and Learning (EduLearn)ฐานERIC ที่ก.พ.อ.รับรอง

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

13 ตุลาคม วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โดยกำหนดจัดอบรมแบบมีส่วนร่วมให้กลุ่มนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงาน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๕๐ คนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตามลิ้งค์https://docs.google.com/…/1VxaGkM1bItaUwGjvrh3dvCp…/editสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.มัลลิกา นาจันทอง โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๑-๐๖๐