ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงาน แอพลิเคชัน Travel Kudwa ในการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีม

ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ส่งผลงาน แอพลิเคชัน Travel Kudwa ในการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีม เข้ารอบในระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศระดับประเทศ และ showcase ผลงานที่พัฒนาต้นแบบมาตลอดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในงาน U2T National Hackathon & Expo และเสวนาหัวข้อ จาก U2T สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจชุมชน และ พัฒนาอย่างยั่งยืน : ฟื้นคืนจุดกระจายสินค้าให้ชุมชน มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้ง 40 ที่เข้ารอบสุดท้ายกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย. 2564 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอับดับ 1” ในงานประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2023” (ประเภทผ้าไหม) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กับชื่อผลงานการออกแบบ “ล่องโขง” ที่ปรึกษาโดย ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร