แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนแยกเป็นรายปีงบประมาณ

ปีจำนวนงานวิจัยเงินทุน
256681,990,840
256572,138,680
256431,812,158
256363,811,285
2562212,656,975

รายงานข้อมูลงานวิจัยรายบุคคล

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn