สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมสานฝันOTOP

สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมสานฝันOTOP.ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้บริการวิชาการแก่เครือข่าย OTOPในระดับจังหวัดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สุชานาถ สิงหาปัดและ ดรกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีเครือข่ายOTOP ทุกอำเภอเข้าร่วม เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาสินค้าชุมชนต่อไป

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

Uncategorized

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คลีนิควิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยได้มีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนบทความ รวมถึงขั้นตอน แหล่งตีพิมพ์ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

Uncategorized

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน