สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมสานฝันOTOP

สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมสานฝันOTOP.ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้บริการวิชาการแก่เครือข่าย OTOPในระดับจังหวัดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สุชานาถ สิงหาปัดและ ดรกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีเครือข่ายOTOP ทุกอำเภอเข้าร่วม เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาสินค้าชุมชนต่อไป

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอับดับ 1” ในงานประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2023” (ประเภทผ้าไหม) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กับชื่อผลงานการออกแบบ “ล่องโขง” ที่ปรึกษาโดย ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร