สาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ

หัวหน้าหลักสูตรวิชาภาษาจีน

อาจารย์อภินันท์ ธรรมอินทร์ลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์สุภิญญา เรือนแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn